Een rendabele kijk op veiligheid

Preventa maakt van veiligheid een rendabele investering

Wat als je een ervaren preventie-specialist, een top opleidingsinstituut en een onafhankelijke verzekeringsmakelaar samen op je vaste kosten loslaat? Wat als die partijen voor je onderneming een gecoördineerd stappenplan maken. Een gefaseerde aanpak die stelselmatig leidt tot betere veiligheidsstatistieken, minder werkverlet, sterker gemotiveerde werknemers, kortom een betere voedingsbodem voor lucratieve investeringen. 

Zo heb je veiligheid wellicht nog nooit bekeken. Maar zo bekijken we het bij Preventa dus wel. Preventa is inderdaad een nieuwe naam voor een totaal nieuwe aanpak van alle bedrijfsrisico’s. Preventa maakt van de geïntegreerde aanpak van veiligheid en welzijn een rendabele inspanning.

Preventa werkt op verschillende hefbomen

Contacteer ons

Wat als...

Veiligheid een rendabele investering was?

Hoe werkt Preventa concreet?

We zien veiligheid als een ecosysteem waarin we systematisch en volgens plan op verschillende hefbomen werken. 

We volgen een cyclus die begint bij een volledige ANALYSE. Daarna volgen gerichte stappen op het terrein – de IMPLEMENTATIE met concrete actiepunten, opleidingen, aangepaste verzekeringen. De genomen acties worden tenslotte geëvalueerd en het gevoerde beleid krijgt ONDERHOUD.

01

Analyse (De scan)

Alles vertrekt vanuit een accuraat beeld van de huidige toestand. Dat beeld krijgen we met een gedetailleerde scan die snel tot de essentie komt voor op alle veiligheidsverplichtingen van de lijvige (645 pagina's) Welzijnswet. De scan levert heel concrete verbeterpunten op, alle elementen voor een jaaractieplan en geeft de aanzet voor een meerjarenplan. Hij geeft ook per domein een score en een prioriteitsbepaling, zodat duidelijk wordt waar het meest dringend moet gehandeld worden.

02

Implementatie (Opleidingen & Verzekeringen)

Er wordt een timing opgesteld voor elke concrete actie. De inspanningen worden gespreid en haalbaar. Preventa kan beroep doen op een team van een 30-tal specialisten met elk hun expertise om u daarbij te begeleiden.

De doorlichting maakt ook duidelijk welke vaardigheden moeten worden bijgeschaafd. Preventa biedt een brede waaier aan flexibele en goed gegeven veiligheidsopleidingen aan, maar ook opleidingen in verband met stress, burn-out en trainingen rond communicatie, leiding geven, teamwork en change behaviour. 

Met een totaalbeeld van de (toekomstige) situatie, kan Preventa ook het verzekeringspakket evalueren en optimaliseren. Situaties van over- en onderverzekering worden weggewerkt en het verlaagde restrisico wordt tegen de beste voorwaarden verzekerd.

03

Onderhoud (Lange termijnrelatie)

Implementatie en onderhoud zijn in elkaar overvloeiende fases. Veiligheid is geen verworvenheid. Mensen, processen en dus ook risico's evolueren. In nieuwe situaties (nieuwe gebouwen, overname, nieuwe activiteiten) is sowieso een nieuwe doorlichting aangewezen. De cyclus herhaalt zich al dan niet gedeeltelijk.

04

Cyclus

Deze cyclus herhaalt zich telkens, al dan niet gedeeltelijk, in functie van nieuwe situaties. Veiligheidsbeleid is in de praktijk een never ending story, een continuüm. Met als USP 'Behavior Based Safety' begeleiden wij jouw bedrijf naar een dynamische, planmatige en doordachte aanpak van veiligheid.

Unieke samenwerking

Preventa is een unieke coproductie van verzekeringsmakelaar Sibova en opleidingscentrum Atrium. U krijgt toegang tot de meest competente en betrouwbare veiligheidspecialisten. Van onafhankelijke specialisten die u telkens de beste en meest geschikte oplossing kunnen aanbieden. Maak samen met ons de mentale switch. Stap in de methodiek van Preventa en pluk er jarenlang de vruchten van.

© 2020 Preventa - KBO 0439.457.906 - info@preventa.bePrivacy policy

Werk met ons samenVraag jouw analyse